• Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • +30 2410 684319

Δρ Ελπινίκη Παπαγεωργίου

Η Δρ Ελπινίκη Παπαγεωργίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γενικό Τμήμα Λάρισας με Γνωστικό Αντικείμενο «Εμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης» και είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμού.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιατρική Φυσική του Πανεπιστημίου Πατρών (2000) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σεπτ. 2014). Μετά τη λήψη του διδακτορικού της πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ίδιου πανεπιστημίου εστιασμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων και αλγορίθμων βασισμένων σε Εύκαμπτες Υπολογιστικές Τεχνικές για την Ανάπτυξη Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων.

Έχει συμμετάσχει από το 2001 εως σήμερα ως Ερευνήτρια με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, σε διάφορα ερευνητικά έργα, διεθνή και εθνικά, που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών διαχείρισης δεδομενων, αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για αναπαράσταση γνώσης, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και ευφυών αλγορίθμων, καθώς και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Εργάστηκε και εργάζεται σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα HORIZON2020, FP7, FP6, που είναι τα εξής: ie. HORIZON2020-Z-Fact0r, HORIZON2020-PROCETS, HORIZON2020-OACTIVE, INCONET-CG2, FP7-SMS-2013, FP7-ICT-2013-11 ISS-EWATUS, FP7-ICT-2011 USEFIL, FP7-ICT-2007-1 DEBUGIT, FP6-SESAME, COST Action 15222, καθώς και σε 4 εθνικά ερευνητικά έργα (Πυθαγόρας ΙΙ, Μετάγνωση, Αριστεία ΙΙ, Αρχιμήδης ΙΙΙ) στην ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και μοντέλων αναπαράστασης γνώσης, καθώς και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Είναι μέλος του δικτύου COST Action 15222, και παράλληλα συμμετέχει στη συγγραφή διαφόρων ερευνητικών προτάσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και ευφυών συστημάτων.

Εργάζεται ως Project Manager and Scientific Coordinator σε 2 μεγάλα Ευρωπαϊκά Εργα HORIZON2020, Z-FACT0R and NAIADES με το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ. Επίσης είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη σε 3 ελληνικά έργα μέσω του ΕΛΚΕ ΠΘ σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού για διαχείριση σχαρών ομβρίων υδάτων και λογισμικού προγνωστικής συντήρησης μηχανημάτων, και Συστημά Υποστήριξης Αποφάσεων για τη σωστή διαχείριση του νερού στη Λαμία.

Έχει πραγματοποιήσει μια Μονογραφία (συγγραφή Βιβλίου), 211 δημοσιεύσεις, 78 σε επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως αναγνωρισμένα ως έγκυρα με Impact Factors, 4 αυτοδύναμες εργασίες,  117 εργασίες σε συνέδρια (38 εξ αυτών σε IEEE conferences) και 21 σε κεφάλαια βιβλίων. Έχει λάβει 3647 ετεροαναφορές από τρίτους ανεξάρτητους ερευνητές από 30 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως και ο δείκτης αναγνωρισιμότητας της επιστημονικής της δραστηριότητας, είναι h-index=31 (scopus).

Εχει οργανώσει τα ακόλουθα Special Sessions on Fuzzy Cognitive maps entitled as “Methods and Applications of Fuzzy Cognitive Maps” σε FUZZ-IEEE conferences 2011, 2012, 2013, WCCI2014 (IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2014), FUZZ-IEEE2015, WCCI2016 and FUZZ-IEEE2017, και ήταν Chair σε 6 από αυτά; επίσης οργάνωσε για πρώτη φορά παγκοσμίως το First Summer School for Fuzzy Cognitive Maps in July 2016 at Volos, Greece. Είναι IEEE Senior Member, IEEE Women in Computational Intelligence and member in IEEE CIS.

Τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Παπαγεωργίου είναι: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Έμπειρα Συστήματα, Ασαφής Γνωστικοί Χάρτες, Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Εξόρυξη Γνώσης και Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης.

Συγγραφή Βιβλίου: Elpiniki I. Papageorgiou (Ed.): Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering - From Fundamentals to Extensions and Learning Algorithms. Intelligent Systems Reference Library 54, Springer 2014, ISBN 978-3-642-39738-7.

Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία εδώ:

Ιστοσελίδα ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2498-9661

Scopus Author ID: 56429800100: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56429800100

GoogleScholar Profile: https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=lDcjUKIAAAAJ

Research Gate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Elpiniki_Papageorgiou

 

Dr. ELPINIKI I. PAPAGEORGIOU is an Associate Professor in the General department (former Department of Electrical Engineering) at University of Thessaly, Larisa, Hellas.

She holds a PhD in Computer Science from the University of Patras (Sept. 2004). She specializes in developing and applying artificial intelligent models and algorithms to decision support problems for modeling, prediction, strategic decisions, scenario analysis and data mining, solving important existing and/or emerging problems, arising in engineering, business, medicine, agriculture and environment. Her main research specialization is the development of novel algorithms and cognitive models for intelligent decision support systems focused on Fuzzy Cognitive Maps.

She has been working for over 16 years as principal investigator and senior researcher in several research projects related with the development of novel computational intelligence methodologies for decision support systems, intelligent algorithms and fuzzy cognitive tools for prediction and decision making, data mining, big data analysis (participation as Project Manager, Technical Manager and Researcher in 13 EU and 9 national projects, ie. HORIZON2020-Ζ-Fact0r, HORIZON2020-NAIADES, HORIZON2020-PROCETS, HORIZON2020-OACTIVE, INCONET-CG2, FP7-SMS-2013, FP7-ICT-2013-11 ISS-EWATUS, FP7-ICT-2011 USEFIL, FP7-ICT-2007-1 DEBUGIT, FP6-SESAME, COST Action 15222 as well as in many national research projects such as PYTHAGORS ΙΙ, METAKNOWLEDGE, EXCELLENCE ΙΙ, ARCHIMEDES ΙΙΙ).

Today, she is PI in four national research projects at University of Thessaly concerning the development of intelligent algorithms for data analysis and DSS in energy and water. She is also Director of the new MSc program in Energy and Automation Systems, University of Thessaly. Also, her strong relationship with external funding bodies and especially EU and national funding environments, gave her an experience in managing research teams in different application domain projects.

She has more than 215 publications in journals, conference papers and book chapters (77 of them are in journals with high Impact Factors) and has 3467 citations from independent researchers (h-index=31 in scopus). Dr. Elpiniki Papageorgiou is the Editor of the Springer book “Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering - from fundamentals to extensions and learning algorithms”, Intelligent Systems Reference Library 54, Springer 2014.

Dr. Elpiniki Papageorgiou was the main organizer of the previously accomplished Special Sessions on Fuzzy Cognitive maps entitled as “Methods and Applications of Fuzzy Cognitive Maps” in previous FUZZ-IEEE conferences at 2011, 2012, 2013, WCCI2014 (IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2014), FUZZ-IEEE2015, WCCI2016 and FUZZ-IEEE2017, and has chaired five of them; moreover she organized for first time worldwide the First Summer School for Fuzzy Cognitive Maps in July 2016 at Volos, Greece. She is also a reviewer in many international journals, mainly IEEE and Elsevier. She is IEEE Senior Member, IEEE in Women in Computational Intelligence and member in IEEE CIS.

Her research interests include intelligent systems, fuzzy cognitive maps, soft computing methods, decision support systems, cognitive systems, data mining and machine learning.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
(πρώην) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Π.Μ.Σ. «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι.)
Λάρισα
Τ.Κ. 41110

Τηλέφωνα:
+30 2410 684 319
+30 2410 684 577
+30 2410 684 325
+30 2410 684 302

Email:
msc.electr@teilar.gr

Χάρτης